Oznámenie o uložení zásielky- Ladislav Dömötör, Kamil Škrabák, Jolana Saltiel,Kur Ernest, Štefan Valovič, Marek Pažický

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Ladislav Dömötör,Kamil Škrabák, Jolana Saltiel

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Ernest Kur

Odosielateľ písomnosti:     Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Štefan Valovič, Marek Pažický

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do:25.11.2019

 

v  Senci dňa :5.11.2019

5. 11. 2019 9:56