Oznámenie o uložení zásielky Ladislav Dömötör, Štefan Krajčovič

Oznámenie o uložení zásielky

 

Adresát písomnosti:             Ladislav Dömötör, Štefan Krajčovič                                                                                                                                                                                                                                       Odosielateľ písomnosti:       Všeobecná zdravotná poisťovňa

Adresát písomnosti:             Štefan Kmeťo

Odosielateľ písomnosti:       Generálne riaditeľstvo zboru väzenskej                            

                                                a justičnej stráže

                                                                                                                                                                                                                                                          

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 18.7.2017                     

v Senci dňa : 28.6.2017

30. 6. 2017 8:45