Oznámenie o uložení zásielky - Lamine, Heringeš, Farkaš, Zlejši, Hanák, Králová, Lakomec

Oznámenie o uložení zásielky - poštový poukaz na výplatu

 

                                          

                                          

Adresát písomnosti:            Ľubica Lamine, Alexander Heringeš,

                                              Marek Farkaš, Marek Zlejši, Štefan Hanák,

                                              Simona Králová, Michal Lakomec

                                                 

Odosielateľ písomnosti:      Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 30.10.2017

v Senci dňa : 11.10.2017

11.10.2017 8:34