Oznámenie o uložení zásielky- Lencova, Olle

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

 

Adresát písomnosti:          Lencova Leokadie, Olle Gabriel

Odosielateľ písomnosti:    Sociálna poisťovňa, a.s.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 24.9.2018

 

v Senci dňa : 6.9.2018

6.9.2018 10:06