Oznámenie o uložení zásielky - Lovics, Nagyová, Hruška

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                          

                                          

Adresát písomnosti:             Vjacseszlav Lovics

Odosielateľ písomnosti:      JUDr. Ladislav Kováč – Exekútorský úrad

 

 

Adresát písomnosti:             Ľuboš Hruška

Odosielateľ písomnosti:      Všeobecná zdravotná poisťovňa

 

 

Adresát písomnosti:             Alena Nagyová

Odosielateľ písomnosti:      Tatra banka, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 30.10.2017

 

 

v Senci dňa : 11.10.2017

11.10.2017 8:39