Oznámenie o uložení zásielky- Ľudovít Čéč, Ján Kuzma, Juraj Bomabala, Eva Kukkóová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

                                            

Adresát písomnosti:            Ľudovít Čéč

Odosielateľ písomnosti:      Guarding s.r.o.

 

Adresát písomnosti:            Ján Kuzma

Odosielateľ písomnosti:      Závodisko, š.p.

 

Adresát písomnosti:            Juraj Bombala

Odosielateľ písomnosti:      Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:            Eva Kukkóová

Odosielateľ písomnosti:      EOS Slovensko Finance, s.r.o.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 1.3.2019

 

v Senci dňa : 11.2.2019

11.2.2019 7:59