Oznámenie o uložení zásielky- Lukáš Jaroš, Helena Arvaiová, Daniel Tóth, Roman Greguš

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Lukáš Jaroš                                             

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Helena Arvaiová

Odosielateľ písomnosti:     JUDr. Boris Sobolovský

 

Adresát písomnosti:           Daniel Tóth                                             

Odosielateľ písomnosti:     Okresný úrad Senec

 

Adresát písomnosti:           Roman Greguš

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Trenčín

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 28.6.2019

 

v  Senci dňa :10.6.2019

10.6.2019 8:14