Oznámenie o uložení zásielky- Margita Aziri, Alexander Maršovský, J. Tóth, Ľudovít Mózsi, Martin Veselý

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:            Margita Aziri

Odosielateľ písomnosti:      Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:            Alexander Maršovský

Odosielateľ písomnosti:      COOP Jednota SD Galanta

 

Adresát písomnosti:            J. Tóth

Odosielateľ písomnosti:      Exe. Úrad Bratislava

 

Adresát písomnosti:            Ľudovít Mózsi

Odosielateľ písomnosti:      Okresný súd Bratislava II.

 

Adresát písomnosti:            Martin Veselý

Odosielateľ písomnosti:      O2 Slovakia, s.r.o.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 25.3.2019

 

v Senci dňa : 6.3.2019

6.3.2019 10:02