Oznámenie o uložení zásielky- Margita Rozínková, Martin Tóth

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Margita Rozínková, Martin Tóth

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 30.9.2019

 

v  Senci dňa : 11.9.2019

 

11.9.2019 16:06