Oznámenie o uložení zásielky- Mário Tóth, Vladimír Algayer, marek veľkov, Jozef Tóth

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

                                            

Adresát písomnosti:            Mário Tóth

Odosielateľ písomnosti:      Mgr. Miloš Dubovec

 

Adresát písomnosti:            Vladimír Algayer

Odosielateľ písomnosti:      Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:            Marek Veľkov, Jozef Tóth

Odosielateľ písomnosti:      Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 4.3.2019

 

v Senci dňa : 12.2.2019

12.2.2019 8:38