Oznámenie o uložení zásielky- Maršovský, Voros, Scholzova, Szabo, Stojka

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Alexander Maršovský

Odosielateľ písomnosti:     Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Norbert Vöröš, Michaela Scholzova

Odosielateľ písomnosti:     Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny- Senec

 

Adresát písomnosti:           Karol Szabo

Odosielateľ písomnosti:     JUDr. Hugo Hýbal – exekútorský úrad

 

Adresát písomnosti:           Mário Stojka

Odosielateľ písomnosti:     Okresný úrad v Senci

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 4.6.2019

 

v  Senci dňa :15.5.2019

15.5.2019 16:45