Oznámenie o uložení zásielky- Martin Veselý, Vladimír Tomasta, Alexander Maršovský

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

 

Adresát písomnosti:          Martin Veselý

Odosielateľ písomnosti:    O2 Slovakia, s.r.o.

                                            

Adresát písomnosti:          Vladimír Tomasta

Odosielateľ písomnosti:    JUDr. Rudolf Krutý- súdny exekútor

 

Adresát písomnosti:          Alexander Maršovský

Odosielateľ písomnosti:    Okresný súd Bratislava III.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 26.11.2018

 

v Senci dňa : 6.11.2018

6.11.2018 8:02