Oznámenie o uložení zásielky- Mesaroš, Jačianský, Farkaš, Suricová, Tóth, Škrabáková, Póor, Valovič, Saltiel

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:         Blaženka Mesaroš, Roman Jačianský,

                                           Jozef Farkaš, Monika Suricová, Martin Tóth,

                                           Silvia Škrabáková, Tibor Póor  

Odosielateľ písomnosti:   Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:         Valovič Štefan

Odosielateľ písomnosti:   Mestský úrad Senec

 

Adresát písomnosti:         Jolana Saltiel 

Odosielateľ písomnosti:   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 24.8.2018

 

v Senci dňa :6.8.2018

6.8.2018 8:44