Oznámenie o uložení zásielky- Michal Nikolič, Richard Novák, Martin Veselý, Peter Peťko, Boris Tlačik, Andrej Major, Ivan Pomšahár

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

                                            

Adresát písomnosti:            Michal Nikolič, Richard Novák

Odosielateľ písomnosti:      Okresný súd BA  III., Okresný súd BA V.

 

Adresát písomnosti:            Martin Veselý

Odosielateľ písomnosti:      Barkad, Piešťany

 

Adresát písomnosti:            Peter Peťko

Odosielateľ písomnosti:      Mgr. Miloš Dubovec – Exekútorský úrad

 

Adresát písomnosti:            Boris Tlačík

Odosielateľ písomnosti:      Mgr. Jana Virličová – súdny exekútor

 

Adresát písomnosti:            Andrej Major

Odosielateľ písomnosti:      TINACO s.r.o.

 

Adresát písomnosti:            Ivan Pomšahár

Odosielateľ písomnosti:      Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 25.2.2019

 

v Senci dňa : 6.2.2019

6.2.2019 8:47