Oznámenie o uložení zásielky- Monika Gulyášová, Ján Mikláš, Dušan Klouček, Michael Šušla

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

Adresát písomnosti:           Monika Gulyášová

Odosielateľ písomnosti:     CreditCall, s.r.o.

 

Adresát písomnosti:           Ján Mikláš

Odosielateľ písomnosti:     JUDr. Michal Dáni- Exekútor

 

Adresát písomnosti:           Dušan Klouček

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Michael Šušla

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 26.8.2019

 

v  Senci dňa :8.8.2019

8.8.2019 8:50