Oznámenie o uložení zásielky- Nikolič, Hegyi, Šurinová, Jančošeková

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                          

                                          

Adresát písomnosti:             Jančošeková, Šurinová, Nikolič,

                                               

                                             

Odosielateľ písomnosti:       Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

Adresát písomnosti:             Hegyi Miroslav

                                               

                                             

Odosielateľ písomnosti:       JUDr. Rudolf Krutý

 

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 27.12.2017

 

 

v Senci dňa : 07.12.2017

7.12.2017 10:44