Oznámenie o uložení zásielky- Novák

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                          

                                          

Adresát písomnosti:             Richard Novák  

 

                                             

Odosielateľ písomnosti:       Okresný úrad Bratislava V.

 

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 28.11.2017

 

 

v Senci dňa : 10.11.2017

10.11.2017 7:53