Oznámenie o uložení zásielky- Novák, Škrabák, Heringeš, Mózsi, Šeboková, Dvorský, Tankóová

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

Adresát písomnosti:          Richard Novák

Odosielateľ písomnosti:    Centrum log. Z. a.č. MV SR

 

Adresát písomnosti:          Kamil Škrabák,

Odosielateľ písomnosti:    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:          Alexander Heringeš, Karol Mózsi,

                                             Renáta  Šeboková, Denis Dvorský, Žaneta

                                             Tankóová

Odosielateľ písomnosti:     Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do:  3.11.2020

Senci dňa :   16.10.2020

16. 10. 2020 8:01