Oznámenie o uložení zásielky- Peťko, Kukkó, Lakatošová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Peter Peťko

Odosielateľ písomnosti:     Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           František Kukkó

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislave III.

 

Adresát písomnosti:           Lucia Lakatošová

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 28.10.2019

 

v  Senci dňa : 10.10.2019

10. 10. 2019 13:04