Oznámenie o uložení zásielky- Peťko Peter, Monika Suricová, Emília Suricová, Marek Boško

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

 

Adresát písomnosti:            Peťko Peter     , Emília Suricová                                

Odosielateľ písomnosti:      Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Exe.úrad - JUDr. Mráz

                                            

Adresát písomnosti:            Monika Suricová, Marek Boško

Odosielateľ písomnosti:      Daňový úrad Bratislava- pobočka Senec, Okresný súd Bratislava

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 21.12.2018

 

v Senci dňa : 3.12.2018

3.12.2018 9:58