Oznámenie o uložení zásielky- Pisárová, Veľkov, Zborka, Tornyaiová, Repková, Hrivňák

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Kristína Pisárová, Marek Veľkov

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Tibor Zborka

Odosielateľ písomnosti:     Exekútorský úrad JUDr. Ladislav Jakubec

 

Adresát písomnosti:           Ing. Rita Tornyaiová

Odosielateľ písomnosti:     Mestský úrad Senec

 

Adresát písomnosti:           Jana Repková

Odosielateľ písomnosti:     Okresný úrad Senec

 

Adresát písomnosti:           Miloš Hrivňák

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 17.12.2019

 

v  Senci dňa :29.11.2019

29. 11. 2019 10:25