Oznámenie o uložení zásielky poštový poukaz - Juraj Tereny

Oznámenie o uložení zásielky - poštový poukaz na výplatu

 

                                          

                                          

Adresát písomnosti:            Juraj Tereny

                                                 

                                              

Odosielateľ písomnosti:      Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 27.10.2017

 

 

v Senci dňa : 10.10.2017

10.10.2017 8:23