Oznámenie o uložení zásielky - poukaz na výplatu - Bombala Juraj

Oznámenie o uložení zásielky - poukaz na výplatu - Bombala Juraj

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do:11.8.2017

13.7.2017 9:06