Oznámenie o uložení zásielky- Rajczi, Rajcziová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:            Zuzana Rajcziová, Gašpar Rajczi

 

 

Odosielateľ písomnosti:      Daňový úrad Bratislava

 

                                            

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 27.4.2018

 

v Senci dňa : 12.4.2018

12.4.2018 14:29