Oznámenie o uložení zásielky - Rajcziová, Novák

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                          

                                          

Adresát písomnosti:            Zuzana Rajcziová, Richard Novák

                                                 

                                              

Odosielateľ písomnosti:      JUDr. Ladislav Kováč, Mgr. Ján Kostka

 

 

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 27.10.2017

 

 

v Senci dňa : 10.10.2017

10.10.2017 8:19