Oznámenie o uložení zásielky - Ratajský, Kuzma, Urbanec, Pisárová

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

Jozef Ratajský / M.B.A. LEGAL advokátska kancelária - Mgr. Adam Vrbecký

Ján Kuzma / Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomáš Urbanec / CreditCall

Kristína Pisárová / Exekútorský úrad JUDr. Jozef Ingr

 
 
 
 
 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 28.1.2021

Senci dňa : 13.1.2021

13. 1. 2021 10:31