Oznámenie o uložení zásielky- Ratajský, Szendreiová

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

Adresát písomnosti:           Jozef Ratajský, Margita Szendeiová

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

                                        

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do:  3.12.2020

Senci dňa :   18.11.2020

18. 11. 2020 12:58