Oznámenie o uložení zásielky- Richard Novák, Ladislav Šušla, Miroslav Ďuriš, Mária Gábrišová, Kamil Nemčovič

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Richard Novák

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Banská Bystrica

 

Adresát písomnosti:           Ladislav Šušla, Miloslav Ďuriš

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Mária Gábrišová

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát písomnosti:           Kamil Nemčovič

Odosielateľ písomnosti:     Okresný úrad Senec

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 1.3.2020

v  Senci dňa :12.2.2020

12. 2. 2020 9:49