Oznámenie o uložení zásielky- Šarköziová, Šeboková, Maršovský, Egyed, Varga, Bombala, Čermák

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

Adresát písomnosti  / Odosielateľ písomnosti:   

Iveta Šarköziová / Okresný súd Bratislava III

Renáta Šeboková / M. B. A. Consulting SK, s.r.o.

Alexander Maršovský

Lukáš Egyed, Pavel Varga, Juraj Bombala, Juraj Čermák / Sociálna poisťovňa, a.s.

 
 
 

.

 
 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 25.1.2021

Senci dňa : 7.1.2021

7. 1. 2021 8:14