Oznámenie o uložení zásielky- Šebok Dušan, Marcel Šebok

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Dušan Šebok, Marcel Šebok

Odosielateľ písomnosti:     Okresný úrad Senec

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 30.4.2019

 

v Senci dňa :12.4.2019

12.4.2019 12:59