Oznámenie o uložení zásielky- Škrabák, Maršovský

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:          Dušan Škrabák, Alexander Maršovský                                            

Odosielateľ písomnosti:    Okresný úrad Bratislava III.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 29.8.2018

 

v Senci dňa : 10.8.2018

10.8.2018 10:44