Oznámenie o uložení zásielky- Škrabák, Škrabáková

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                          

                                          

Adresát písomnosti:             Dušan Škrabák, Silvia Škrabáková  

 

                                             

Odosielateľ písomnosti:       CreditCall, s.r.o.

 

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 28.11.2017

 

 

v Senci dňa : 13.11.2017

 

13.11.2017 8:44