Oznámenie o uložení zásielky- Špilová, Kaštik

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písomnosti:             Miroslava Špilová

Odosielateľ písomnosti:       Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:             Pavel Kaštik

Odosielateľ písomnosti:       Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 25.8.2017

 

v Senci dňa : 8.8.2017

8.8.2017 8:23