Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Riko - Exekútorský úrad Košice

Oznámenie o uložení zásielky

Adresát písomnosti:             Štefan Riko

Odosielateľ písomnosti:       JUDr. Ladislav Kováč - Exekútorský úrad

                                                    Košice

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 1.8.2017

 

v Senci dňa : 14.7.2017

14.7.2017 8:18