Oznámenie o uložení zásielky- Štefan Riko, Martin Veselý, Marek Boško

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

                                            

Adresát písomnosti:            Štefan Riko

Odosielateľ písomnosti:      Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

Adresát písomnosti:            Martin Veselý

Odosielateľ písomnosti:      O2 Slovakia, s.r.o.

 

Adresát písomnosti:            Marek Boško

Odosielateľ písomnosti:      Okresný súd Bratislava V.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 25.2.2019

 

v Senci dňa : 5.2.2019

5.2.2019 7:57