Oznámenie o uložení zásielky- Stergerits

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

 

Adresát písomnosti:          Štefan Stergerits

Odosielateľ písomnosti:    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 1.10.2018

 

v Senci dňa : 12.9.2018

12.9.2018 10:24