Oznámenie o uložení zásielky- Szabóová, Blažeková, Horváthová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:         Anamária Szabóová, Iveta Blažeková,

                                           Gina Horváthová,

Odosielateľ písomnosti:   Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:         M. Zacik

Odosielateľ písomnosti:   Exekútorský úrad JUDr. Pavel Halás

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 27.8.2018

 

v Senci dňa :8.8.2018

8.8.2018 8:59