Oznámenie o uložení zásielky- Tibor Maár, Ladislav Fülöp, Margita Aziri, Brigita Šipošová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Tibor Maár, Ladislav Fülöp, Margita Aziri

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Brigita Šipošová

Odosielateľ písomnosti:     Advokátska kancelária Goliašová Gabriela s.r.o.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 3.3.2020

v  Senci dňa :14.2.2020


 

14. 2. 2020 8:55