Oznámenie o uložení zásielky- Tivadar Sipka

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Tivadar Sipka

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 1.7.2019

 

v  Senci dňa :11.6.2019

11.6.2019 10:16