Oznámenie o uložení zásielky- Unterländerová, Maršovský, Ďuriš

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Monika Unterländerová

Odosielateľ písomnosti:     JUDr. Patricius Baďura

 

Adresát písomnosti:           Alexander Maršovský

Odosielateľ písomnosti:     Krajský súd v Bratislave

 

Adresát písomnosti:           Miroslav Ďuriš

Odosielateľ písomnosti:     Pinter, Bradáčova Bratislava

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 28.10.2019

 

v  Senci dňa : 9.10.2019

 

9. 10. 2019 10:06