Oznámenie o uložení zásielky- Valovič, Múčka

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

 

 

Adresát písomnosti:             Union zdravotná poisťovňa, a.s.

 

 

Odosielateľ písomnosti:       S. Valovič

 

 

Adresát písomnosti:             Československá obchodná banka, a.s.

                                              

 

Odosielateľ písomnosti:       Roman Múčka

 

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 31.1.2018

 

v Senci dňa : 10.1.2018

10.1.2018 8:46