Oznámenie o uložení zásielky- Valovič, Nemčovič, Dugovič, Farkaš, Jančošeková, Kissová, Santaiová, Čimová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:            Štefan Valovič, Kamil Nemčovič, Miroslav

                                              Dugovič

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát písomnosti:            František Farkaš

Odosielateľ písomnosti:      Mgr. Andrej Semela

 

Adresát písomnosti:            Petra Jančošeková

Odosielateľ písomnosti:      JUDr. Ladislav Ágh

 

Adresát písomnosti:            Silvia Kissová

Odosielateľ písomnosti:      Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:            Magdaléna Santaiová

Odosielateľ písomnosti:      JUDr. Jozef Rišian

 

Adresát písomnosti:            Mária Čimová

Odosielateľ písomnosti:      Poštová banka, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 29.3.2019

 

v Senci dňa : 11.3.2019

11.3.2019 13:26