Oznámenie o uložení zásielky- Valovič, Stergerits

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                            

 

 

Adresát písomnosti:             Štefan Valovič

Odosielateľ písomnosti:      Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.

 

Adresát písomnosti:             Štefan Stergerits

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 24.7.2018

 

v Senci dňa :4.7.2018

4.7.2018 15:23