Oznámenie o uložení zásielky- Vavro, Horváth, Rothová

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Ján Vavro

Odosielateľ písomnosti:     Krajský súd v Bratislave

 

Adresát písomnosti:           Robert Horváth

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát písomnosti:           Iveta Rothová

Odosielateľ písomnosti:     Sociálna poisťovňa, a.s.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 25.10.2019

 

v  Senci dňa : 7.10.2019

7. 10. 2019 11:51