Oznámenie o uložení zásielky- Vavro, Országh, Szabó, Tóth, Repková, Pažický, Pirošková

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Ján Vavro

Odosielateľ písomnosti:     Mgr. Andrej Semela – Exe. úrad

 

Adresát písomnosti:           Stanislav Országh

Odosielateľ písomnosti:     Bratislava III.

 

Adresát písomnosti:           Karol Szabó, Miroslav Tóth, Jana Repková

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Marek Pažický

Odosielateľ písomnosti:     Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Ružena Pirošková

Odosielateľ písomnosti:     CreditCall, s.r.o.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do: 28.10.2019

 

v  Senci dňa : 9.10.2019

9. 10. 2019 9:59