Oznámenie o uložení zásielky- Žáčik, Veľkov, Novák, Lovics, Matúšková, Vereb, Škrabáková, Kúrová, Ratajský, Doronyi, Špila, Mózsi, Šeboková, Rajczi, Holováčová, Tóth, Valent, Gulyášová, Farkašová, Farkaš

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:           Michal Žáčik

Odosielateľ písomnosti:     Okresný súd Bratislava I.

 

Adresát písomnosti:           Marek Veľkov

Odosielateľ písomnosti:     Exe. Úrad JUDr. Halás

 

Adresát písomnosti:           Richard Novák

Odosielateľ písomnosti:     Asociácia pre rozhodcovské konanie

 

Adresát písomnosti:           Vjacseszlav Lovics, Eva Matúšková, Nora Vereb,

                                              Silvia Škrabáková, Jarmila Kúrová,

                                              Jozef Ratajský, Ľudovít Doronyi, Patrik Špila,

                                              Karol Mózsi, Renáta Šeboková, Matúš Rajczi,

                                              Denisa Holováčová, Martin Tóth, Michal Valent,

                                              Monika Gulyášová

Odosielateľ písomnosti:     Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.

 

Adresát písomnosti:           Renáta Farkašová, František Farkaš

Odosielateľ písomnosti:     Exe. Úrad - Mgr. Andrej Semela

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 6.5.2019

 

v Senci dňa :16.4.2019

16.4.2019 8:03