Oznámenie o uložení zásielky-Mušinský, Farkaš, Ratajský, Maršovský, Žáčik

Oznámenie o uložení zásielky

 

                                                  

 

Adresát písomnosti:            Denis Mušinský

Odosielateľ písomnosti:     DUPOS dražobná spol. s r.o.

 

Adresát písomnosti:            František Farkaš

Odosielateľ písomnosti:      Mgr. Andrej Semela- Exe. úrad

 

Adresát písomnosti:            Jozef Ratajský

Odosielateľ písomnosti:      Exekútorský úrad Bratislava

 

Adresát písomnosti:            Alexander Maršovský

Odosielateľ písomnosti:      Okresný súd Bratislava III.

 

Adresát písomnosti:            Michal Žáčik

Odosielateľ písomnosti:      Okresný súd Bratislava I.

 

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na prízemí do: 1.4.2019

 

v Senci dňa : 13.3.2019

13.3.2019 13:07