Oznámenie o uložení zásielky-Veľkov, Ljubisavljevic

Oznámenie o uložení zásielky

 

 

Adresát písomnosti:           Marek Veľkov

Odosielateľ písomnosti:    Exekútorský úrad JUDr. Pavel Halás

 

Adresát písomnosti:            Dejan Ljubisavljevic

Odosielateľ písomnosti:     Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

 

                                        

Adresát si môže zásielku prevziať na MsÚ u referenta služieb mesta na

prízemí do:  7.12.2020

Senci dňa :   16.11.2020

16. 11. 2020 9:34