Oznámenie o voľnom pracovnom mieste učiteľky/riaditeľky v ZŠ v Hrubom Šúre

 

Obec Hrubý Šúr hľadá učiteľku a riaditeľku v jednej osobe do základnej školy na I. stupeň s vyučovacím jazykom slovenským pre jednu triedu 1. - 4. ročník s 12 deťmi na trvalý pracovný pomer v Hrubom Šúre s nástupom od 01.02.2019, príp. 01.03.2019.

Kontakt: Ing. Adrián Takács, starosta obce,  0905/436099

11.1.2019 11:03