Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania VN napájač pre projekt Triblavina - kostrová infraštruktúra

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania VN napájač pre projekt Triblavina - kostrová infraštruktúra

3. 6. 2021 15:29

 

Súbory / prílohy